Volgend

De volgende Wijkkrant Oosterpark, jaargang 47 nummer 4, verschijnt rond 10 septemeber 2021.

Kopijsluitingsdatum is op 23 augustus.