Colofon

Wijkkrant Oosterpark verschijnt 6 keer per jaar.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten, te corrigeren en/of zo nodig te redigeren.

Redactie

 • Petra Beekhuizen Khan
 • Richard Brouwer
 • Alan Haveman
 • Jarno Hoogeboom
 • Mark C Hoogenboom
 • Kevin Wagenaar
 • Erik Weersing

Hoofdredactie

 • Jarno Hoogeboom

Fotograaf

 • Richard Brouwer

Vormgeving

 • Kevin Wagenaar

Bezorging wijkkrant

Bij klachten over bezorging wijkkrant Tel: 06-42510350

Advertentieverkoop

Noordpers b.v. Uithuizen kranterij@noordpers.nl

Jan-Jaap Bakker, 0595-437777

Contact redactie

Tel: 06-42510350, e-mail: redactie@wijkkrantoosterpark.nl

De wijkkrant wordt gesubsidieerd door de Bewonersorganiatie Oosterpark. Het redactiestatuut downloaden kan hier.

Planning kopijsluiting 2022

 1. maandag 31 januari
 2. maandag 28 maart
 3. maandag 6 juni
 4. maandag 29 augustus
 5. maandag 26 september
 6. maandag 28 november

Om een notificatie te krijgen als de sluitingsdatum nadert:
schrijf je hieronder in voor de kopijbrief.