Mad Designer at work

Sorry, de site is hier niet meer te bezoeken. Ga voor de wijkkrant naar: https://mijnoosterparkwijk.nl/wijkkrant/

Dank voor jouw belangstelling voor de wijkkrant Oosterpark Groningen. De website is geïntergreerd met de Mijn Oosterpark website en je de kunt daar nieuws en de wijkkrant vinden. Kijk op https://mijnoosterparkwijk.nl/wijkkrant/.